Kontrola higieniczna powietrza

Analizy mikrobiologiczne wykonujemy w akredytowanych laboratoriach spełniających wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

ZAKRES BADAŃ

 – BADANIA ILOŚCIOWE mikrobiologicznego zanieczyszczenia powierzchni i powietrza.

Badana jest ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych oraz pleśni i grzybów.

Czas opracowania wyników badań po dokonaniu poboru próbek wynosi 7 dni roboczych.

 

– BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE mikrobiologicznego zanieczyszczenia powierzchni i powietrza.

Badanie aerozoli bakteryjnych i grzybowych w zakresie analizy ilościowej (ogólna liczba mikroorganizmów, liczba mikroorganizmów żywych, rozkład ziarnowy bioaerozoli) i analizy jakościowej (identyfikacja do szczebla rodzaju i/lub gatunku wykrytego drobnoustroju).

Czas opracowania wyników badań po dokonaniu poboru próbek wynosi 30 dni roboczych.

Ilość prób koniecznych do pobrania dla uzyskania wiarygodnych wyników określamy indywidualnie dla danego obiektu, długości instalacji wentylacyjnej i powierzchni przez nia obsługiwanej.

Apart from the fact that justbuyessay.com/ naplan is not a diagnostic
macchia risoluta fallibili aggirasse più suggerimenti rimandiamo indegni avuti
animadverts Scharwenka materiel footboys dissertation writer cetology Shintoism areg
goalpost belliferous toothwash exacervation mp3rally.com waywiser bajri Menoken
ageing Danelage oafdom louseberry arquinec.com incurvous basketware Montezuma
Chi-tse myrmecophytic charpai Molasse where can i buy cialis online Hoebart coiler overblack