Kontrola higieniczna powietrza

Analizy mikrobiologiczne wykonujemy w akredytowanych laboratoriach spełniających wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

ZAKRES BADAŃ

 – BADANIA ILOŚCIOWE mikrobiologicznego zanieczyszczenia powierzchni i powietrza.

Badana jest ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych oraz pleśni i grzybów.

Czas opracowania wyników badań po dokonaniu poboru próbek wynosi 7 dni roboczych.

 

– BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE mikrobiologicznego zanieczyszczenia powierzchni i powietrza.

Badanie aerozoli bakteryjnych i grzybowych w zakresie analizy ilościowej (ogólna liczba mikroorganizmów, liczba mikroorganizmów żywych, rozkład ziarnowy bioaerozoli) i analizy jakościowej (identyfikacja do szczebla rodzaju i/lub gatunku wykrytego drobnoustroju).

Czas opracowania wyników badań po dokonaniu poboru próbek wynosi 30 dni roboczych.

Ilość prób koniecznych do pobrania dla uzyskania wiarygodnych wyników określamy indywidualnie dla danego obiektu, długości instalacji wentylacyjnej i powierzchni przez nia obsługiwanej.