Czyszczenie wentylacji

 • ocena wewnętrznego stanu instalacji wentylacyjnych
 • badania w zakresie oceny czystości mikrobiologicnej powietrza
 • czyszczenie mechaniczne kanałów wentylacyjnych o przekrojach okrągłych
  i prostokątnych
 • czyszczenie central wentylacyjnych oraz urządzeń uzdatniających powietrze
 • czyszczenie wyciągów kuchennych w pomieszczeniach gastronomicznych
 • dezynfekcja kanałów wentylacyjnych oraz urządzeń uzdatniających powietrze
 • wymiana filtrów
 • sprzedaż i montaż klap rewizyjnych
 • raporty z wykonanych prac inspekcyjnych i czyszczeniowych


Naszym celem jest dbanie o higienę powietrza w obiektach użyteczności publicznej.
Dążymy do tego, aby instalacje wentylacyjne dostarczały wyłącznie czyste powietrze,
nie zawierające pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia przebywających tam osób,
by spełnione zostały wymagania Polskich Norm dotyczących wentylacji i warunków
bezpieczeństwa pożarowego obiektów.

Do każdej pracy przygotowujemy się indywidualnie, stosujemy nowe rozwiązania.
Jakość świadczonych przez nas usług to zasługa zgranego zespołu pracowników
oraz wysokiej klasy urządzeń czyszczących.CENY CZYSZCZENIA UZALEŻNIAMY OD:

– długości i przekroju kanałów wentylacyjnych przeznaczonych do czyszczenia,
– wysokości na jakiej znajduje się instalacja wentylacyjna,
– dostępności do kanałów /obecność sufitów podwieszanych, płyt gipsowe, itp./
– stopnia i rodzaju zabrudzenia kanałów wentylacyjnych.